ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Φωνολογική διαταραχή


Στην φυσιολογική εξέλιξη ,ένα παιδί 3,5 ετών προφέρει όλους τους ήχους εκτός ίσως από το Θ ,σ, ζ, τς ,τζ, ρ.

Παρατηρείται επίσης να απλοποιεί τα συμφωνικά συμπλέγματα πχ τενο αντί τρένο. Στην ηλικία των 5,5 ετών ένα παιδί χρησιμοποιεί όλους τους ήχους και τα συμφωνικά συμπλέγματα.

Ένα παιδί με φωνολογική διαταραχή εμφανίζει παραλείψεις φωνημάτων πχ «ακα» αντί για «σάκα», αντικαταστάσεις φωνημάτων πχ «θακα» αντί για «σάκα», μεταθέσεις συλλαβών πχ «καθαλι» αντί «καλάθι»,απλοποιήσεις συμπλεγμάτων πχ. «καλί» αντί σκαλί.

Το παιδί που παρουσιάζει φωνολογική διαταραχή δεν εμφανίζει συνήθως δυσκολίες στην κατανόηση ή στην έκφραση .

Η έγκαιρη αντιμετώπιση της φωνολογικής διαταραχής στην προσχολική ηλικία είναι σημαντική για την πρόληψη, τόσο μαθησιακών δυσκολιών, όπως αντικαταστάσεις γραμμάτων στην ανάγνωση και την γραφή, όπως και για την αποφυγή συναισθηματικών δυσκολιών στο παιδί όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση και δυσκολιών στην κοινωνική ζωή του παιδιού.