ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Εξελικτική γλωσσική διαταραχή


Η εξελικτική γλωσσική διαταραχή είναι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας και μπορεί να παρατηρείται δυσκολία τόσο στην κατανόηση και όσο και στην έκφραση .

Το παιδί παρουσιάζει φτωχό για την ηλικία του λεξιλόγιο ,η οργάνωση των προτάσεων του είναι ανεπαρκής ,δεν χρησιμοποιεί συνδέσμους ή προθέσεις γίνεται λανθασμένη χρήση στα άρθρα ,στους χρόνους .
Παρατηρούνται επίσης δυσκολίες στην περιγραφή και την αφήγηση.

Η θεραπευτική παρέμβαση πρέπει να είναι έγκαιρη για να είναι αποτελεσματική. Ο λογοθεραπευτής ανάλογα με την ηλικία του παιδιού θα αξιολογήσει και θα σχεδιάσει το πρόγραμμα του παιδιού ανάλογα με τις δικές του ανάγκες.