ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Συμβουλευτική γονέων - ζεύγους


Η συνεργασία των ειδικών με τους γονείς και η συμμετοχή τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα είναι σημαντικοί παράμετροι για την εξέλιξη του παιδιού.

Η συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει τους γονείς, στην επικοινωνία τους με το παιδί, στην κατανόηση της συμπεριφοράς του παιδιού ,στη κατανόηση της δικής τους συμπεριφοράς και των σχέσεων στην οικογένεια ,στην αυτό-υπηρέτηση του και στην οργάνωση της μελέτης του.

Η συμβουλευτική γονέων μπορεί να βοηθήσει υποστηρικτικά και προληπτικά για ερωτήματα που έχουν οι γονείς ακόμα και όταν το παιδί δεν εμφανίζει δυσκολία.

Πολλές φορές η συμβουλευτική παρέμβαση στους γονείς μπορεί να επιλύσει ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών ,χωρίς την εμπλοκή των ιδίων σε θεραπευτικό πρόγραμμα.